Säterdalen upp till Lilla klacken. #6

Mycket stig och mycket uppför, eller nerför om man åker samma väg ner.

Ladda ner